Bättre insyn i kommunala bolag!

Juhan Janusson

Kandidat till kommunfullmäktige,

Stockholms kommun,

valet 2014

 

Aprikosgatan 36

16560 Hässelby

 

e-mail: juhan @ janusson.se

 

Mobiltelefon: (kommer)

 

Juhan Janusson

Kandidat till kommunfullmäktige, valet 2014

Stockholms stad

Bättre insyn i kommunala bolag och verksamheter!

Kommunal verksamhet, vare sig den drivs i kommunal eller privat regi, skall vara öppen för insyn och inflytande. Att lägga ut kommunal verksamhet till en entreprenör får inte medföra att inflytandet och insynen minskar.