Det här vill jag jobba med:

Juhan Janusson

Kandidat till kommunfullmäktige,

Stockholms kommun,

valet 2014

 

Aprikosgatan 36

16560 Hässelby

 

e-mail: juhan @ janusson.se

 

Mobiltelefon: (kommer)

 

Juhan Janusson

Kandidat till kommunfullmäktige, valet 2014

Stockholms stad

Jag vill vara Din lokala politiker från Hässelby Strand.

Dessutom vill jag arbeta med att fördjupa kommunal demokrati i Stockholm. Här förklarar jag hur:

En grundsten i vår demokrati är förtroendet mellan politiker och medborgare. Det är högt i Sverige. Svenska folket litar i hög grad på dem som styr.

 

Men detta håller på att urholkas. Detkan medföra att politikerförakt breder ut sig.

  • Jag vill bevara och stärka förtroendet mellan medborgare och politiker.
  • Jag vill arbeta för åtgärder mot maktmissbruk och som stärker demokratin. Exempelvis:

 

  • Kommunens egendom är allas egendom. Inför regler för försäljning av offentlig egendom, i stil med reglerna för offentlig upphandling!
  • Kommunal verksamhet är till för kommunens invånare, vare sig den bedrivs av kommunen eller av privata entreprenörer. Men det behövs bättre insyn!
  • Bättre skydd för whistle-blowers, både i kommunens egna verksamheter och i upphandlad verksamhet!

 

Så kan demokratin stärkas och de motsättningar som finns mellan politiker och väljare kan minska.