Kommunens egendom är allas egendom!

Juhan Janusson

Kandidat till kommunfullmäktige,

Stockholms kommun,

valet 2014

 

Aprikosgatan 36

16560 Hässelby

 

e-mail: juhan @ janusson.se

 

Mobiltelefon: (kommer)

 

Juhan Janusson

Kandidat till kommunfullmäktige, valet 2014

Stockholms stad

Kommunen egendom är gemensam egendom. Inför regler för försäljning av gemensam egendom!

Detta har skett en rad tveksamma affärer med kommunal egendom och kommunala tjänster i Stockholm.

  • Försäljningen av delar av allmännyttan till olika fastighetsbolag skedde i djupaste hemlighet och slog ner som en bomb
  • Försäljningen av centrumanläggningar till Boultbee resulterade i att anläggningarna förfallit och att affärsidkare kan inte bedriva verksamhet.
  • Avknoppningarna av kommunala verksamheter till personalen ledde till att värden för miljoner skänktes bort.

Det finns en lag om offentlig upphandling. Man kan inte handskas med våra gemensamma pengar som man vill. Men i motsatt fall, där staden skall sälja offentlig egendom, finns inga regler.

 

Jag vill arbeta för bättre regler för försäljning av kommunal egendom som innebär öppenhet, delaktighet och klara spelregler.

 

Stockholms Stad är ingen affärsverksamhet. Det måste till transparens och tydliga villkor. Annars skapas rykten och snick-snack om vad som hänt i de slutna rummen, och i förlängningen kan det leda till ökat politikerförakt